8 chỉ số Google AdSense nhất định phải hiểu cho thật đúng

1. Thu nhập ước tính (Estimated Earnings)

Thu nhập ước tính là khoản thu nhập ước tính trong tài khoản AdSense của bạn trong một thời gian cụ thể.

Kết thúc chu kỳ thanh toán AdSense, Google sẽ tiến hành kiểm tra các lượt click quảng cáo để tính toán doanh thu cho đối tác sử dụng. Các click không hợp lệ hoặc vi phạm nội quy sẽ được điều chỉnh như cam kết trước đó.

Chốt lại, ta có công thức tính thu nhập ước tính:

Thu nhập ước tính = Thu nhập cuối cùng + Khoản tiền khấu trừ click không hợp lệ

2. Lượng theo dõi trang (Page views)

Page views vốn là một chỉ số phổ biến trong digital marketing hiện nay. Chỉ số này cung cấp số lượt xem website trên website.

Page views thường được chia thành 2 loại chính: page views từng trang hoặc toàn website. Page views của toàn website được tính bằng cách gộp lại chỉ số của tất cả các trang (gồm cả trang chủ).

Lưu ý, nhiều người thường nhầm số lượt xem với số lần xem quảng cáo trên website. Thực chất, đây là hai chỉ số hoàn toàn khác nhau không phải ai cũng phân biệt được. Để hạn chế vướng vào tình huống này, bạn cần chú ý các chi tiết liên quan. Ví dụ, một trang trong site có 3 quảng cáo và được xem 2 lần thì sẽ được tính 2 page views và 6 lần xem quảng cáo.

3. Doanh thu mỗi nghìn lần hiển thị (RPM)

Doanh thu mỗi nghìn lần hiển thị (RPM – Revenue Per 1000 impressions) cho thấy mức độ thu nhập ước tính khi tích lũy cho mỗi 1000 lần hiển thị. Số tiền thực kiếm sẽ không tính được thông qua chỉ số này. Chỉ số này rất phổ biến trong các quảng cáo vì sự hữu dụng khi so sánh doanh thu giữa các kênh với nhau.

Để tính RPM, công thức dựa vào chia thu nhập ước tính của mình (Estimated earnings) cho lượt xem trang (Number of page views), hiển thị hoặc lượt truy vấn bạn nhân được. Sau đó, lấy tiếp kết quả này nhân với 1000.

Công thức:

RPM = (Thu nhập ước tính/ Lượt xem trang) x 1000

Ví dụ, với 25 lần xem trang bạn kiếm được 0,15$. RPM của trang tương đương với mức (0,15/25) x 1000 = 6$.

4. Chỉ số theo dõi thực (Active View Viewable)

Active View Viewable được biết tới như tỷ lệ hiển thị phần trăm theo dõi của quảng cáo. Chỉ số này được tổng hợp từ các đơn vị quảng cáo nội dung, video và trò chơi thông thường trong nền tảng quảng của Google AdSense. Các dữ liệu không được chỉ định trong Google Ad Manager hoặc các đơn vị liên kết không được chấp thuận không liên quan tới tỷ lệ này.

Chỉ số này sẽ giúp bạn có thể kiểm tra chỉ số theo dõi của các quảng cáo. Ví dụ, quảng cáo trên website của bạn có 100 lần xem được tính toán. Tức là có 100 lần hiển thị sẽ được chỉ số Active View Viewable tính toán xem có bao nhiêu lần trong số đó xem trực tiếp quảng cáo. Nếu con số này chỉ có 10 thì tỷ lệ Active View Viewable của website đạt ngưỡng 10%.

5. CTR quảng cáo

Trong quảng cáo tiêu chuẩn, Tỷ lệ nhấp (CTR – Click Through Rate) của quảng cáo được quy định bởi số lần nhấp vào quảng cáo chia số lần hiển thị quảng cáo đơn lẻ.

Với các đơn vị liên kết, lượt nhấp quảng cáo chia cho lượt hiển thị với các trang quảng cáo hiển thị khi đơn vị liên kết được nhấp vào.

Công thức:

CTR của quảng cáo = Lượt nhấp / Lượt quảng cáo hiển thị

Ví dụ với 5 lần nhấp trong 1000 lần quảng cáo được hiển thị, CTR của quảng cáo tương đương 0,5%.

6. Ad Request và Ad Impression

Ad Requests là số lần gọi quảng cáo, yêu cầu quảng cáo hiển thị trên trang và nó được tính khi trang web của bạn yêu cầu quảng cáo phải được hiển thị. Cụ thể, khi người dùng truy cập vào một website có chứa quảng cáo, đoạn mã quảng cáo đặt trên website sẽ phản hồi lại thông tin để yêu cầu trả về nội dung quảng cáo phù hợp.

Ad Impression là số lần quảng cáo riêng lẻ bắt đầu tải xuống thiết bị của người dùng và hiển thị số lượng quảng khác nhau tùy vào từng định dạng quảng cáo.

Nếu Ad Request là gọi và gửi yêu cầu thì Ad Impression là kết quả hồi đáp, và không phải lúc nào 2 chỉ số này cũng bằng nhau, do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.

7. Tỷ lệ lấp đầy quảng cáo (Fill Rate)

Fill Rate là tỷ lệ lấp đầy quảng cáo, tỷ số quảng quảng cáo được trả về thành công khi có yêu cầu. Fill Rate càng lớn đồng nghĩa với khoảng cách giữa Ad Request và Ad Impression càng ngắn lại, kho nội dung của mạng quảng cáo càng phong phú và tốc độ đáp ứng yêu cầu quảng cáo càng cao.

Công thức:

Fill rate = Ad Request / Ad Impression *100

8. Độ phủ quảng cáo (Coverage )

Là phần trăm Yêu cầu quảng cáo (Ad Request) trả lại ít nhất trên một yêu cầu quảng cáo. Coverage càng cao, thể hiện rằng Google đã đáp ứng tốt quảng cáo cho hầu hết các yêu cầu quảng cáo và ngược lại.

Công thức :

Coverage = (Ad Requets có trả lại quảng cáo/ Tổng số Ad Request )* 100

Ví dụ: nếu bạn có 3 đơn vị quảng cáo (ad unit) trên một trang, bạn sẽ tạo 3 yêu cầu quảng cáo. Nếu hai trong số các đơn vị quảng cáo này hiển thị quảng cáo và một đơn vị quảng cáo không hiển thị quảng cáo thì Coverage của trang này sẽ là 66,67%. Tương tự, nếu bạn có hộp tìm kiếm thì mức độ phù hợp 80% có nghĩa là trung bình cứ 1 truy vấn trong 5 truy vấn không hiển thị quảng cáo nào cho kết quả tìm kiếm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *