Lập trình Angular cho người mới bắt đầu

Chào mừng bạn đến với bộ hướng dẫn angular 2+. Hướng dẫn này cover tất cả version của Angular từ Angular 2, Angular 4, Angular 5, Angular 6, Angular 7 và Angular 8. Chúng ta đã tạo một một hướng dẫn  từng bước cho người mới bắt đâu học tất cả các features của Angular. Bài viết này cũng cover một số tính năng cao cấp của Angular.

Bài hướng dẫn này áp dụng cho: Angular 2 Tutorial, Angular 4 Tutorial, Angular 5 Tutorial, Angular 6 Tutorial & Angular 7 Tutorial, Angular 8 Tutorial.

I. Angular là gì?

Angular là phiên bản mới nhất của AngularJS, là một platform phát triên cho việc xây dựng mobile và desktop web applications. Hiện tại Angular đã hỗ trợ mọi tính năng bạn cần để xây dụng ứng dụng mobile, web application phức tạp và tinh vi. Nó bao gồm những tính năng như component, Directives, Forms, Pipes, HTTP Services, Dependency Injection etc

II. Những phiên bảng của Angular

Version đầu tiên của Angular là Angular 2. Sau đó not được chỉnh sửa lại là “Angular”. Sau đó Angular team release những versions mới và version mới nhất đến thời điểm hiện tại là Anguar 7.2.1.

Dự kiến Angular 8 phiên bảng Beta sẽ được release vào 16.01.2019

III. Lịch sử phiên bảng Angular

Angular Version Date Description
Angular 2 14.09.2016 Initial Version of Angular
Angular 4 23.03.2017   
Angular 5 11.11.2017 Version 5
Angular 6 03-05-2018 Version 6
Angular 7 18-10-2018 Version 7
Angular 7.2.1 16-01-2019 Latest Version
Angular 8 Beta 16-01-2019 Beta Version of Angula

IV. Điều kiện tiên quyết khi lập trình với Angular

Hướng dẫn Angular này yêu cầu có kiến thức làm viêc về Javascript, HTML & CSS. Nó cũng yêu cầu có khái niệm về OOP. Kiến thức về AngularJS không cần thiết.

Chúng ta sẽ sử dụng Typescript khi lập trình. Nếu bạn có kiến thức về C# hay Java, thì bạn tìm kiếm nó rất dễ dàng. Xem hướng dẫn về Typescript tại Typescript Tutorial

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *